Medaile Vojtěch Preissig, PF 1917!

Získejte jedinečnou a originální číslovanou sbírku stříbrných medailí.

Medaile vyrobená na počest významného českého grafika, malíře a hrdiny Vojtěcha Preissiga. Současník a spolupracovník Alfonse Muchy a T.G. Masaryka, jehož řád II.třídy, získal in memoriam v roce 1992.

Jít do eshopu

Sledujte nás na

Partneři webu

Vojtěch Preissig

1873

Vojtěch Preissig se narodil 31.července ve Světci u Bíliny

1884

Vojtěch Preissig nastoupil na reálné gymnázium v Ječné ulici v Praze

1892

Po složení maturity Preissig studuje na pražské Umělckoprůmyslové škole

1896

Preissig tiskne své práce ve Volných směrech a stal se členem SVU Mánes

1898

Preissig odjíždí do Paříže, kde působil v ateliéru Alfonse Muchy a poté se věnuje důkladnému studiu grafických technik

1901

Oženil se s Irenou Vaňousovou a v Paříži se mu narodila první dcera Vojtěška

1903

Preissig se vrátil v červenci do Prahy a nastoupil do Slévárny písem. Zúčastnil se 7.výstavy SVU Mánes lepty Modráček a Sedm havranů

1904

V Praze se narodila druhá Preissigova dcera Irena ( přezdívaná Inka), později provdaná jako Bernášková

1905

Vlastní ateliér si Preissig otevřel v Chodské ulici číslo 7 na Vinohradech. Jeho práce byly obsáhlé a rozmanité, zmiňujeme např. návrh obálky pro Album Františka Kupky

1907

Při příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa I. v Moderní galerii v Praze dne 17.dubna mu Preissig věnoval jeden výtisk souboru Coloured Etchings, který v roce 1906 vydal

1909

Spolek Českých bibliofilů vydal Slezské písně Petra Bezruče s Preissigovými ilustracemi

1910

Preissig odjíždí do Spojených států, kde pracuje ve svém oboru

1916

V září se stává ředitelem školy grafických umění ve Wentworth Institut v Bostonu. Preissig byl pověřen prací v československém odboji , seznámil se s Tomášem Garriguem Masarykem, Eduardem Benešem a Milanem Rostislavem Štefánikem

1917

Společně s dalšími umělci žijícími ve Spojených státech podepsal prohlášení o důvěře v T.G.Masaryka, jež bylo v červenci zasláno Československé národní radě

1920

Preissig se nakrátko vrátil do Československa v domnění, že by zde našel uplatnění, ale žádný příslib se nenaplnil. Během této cesty navštívil Františka Kupku v Paříži

1921-1931

Preissig nadále tvoří jak v Americe, tak v Československu. Začátkem třicátých let byl Preissig díky vlivu Jindřicha Waldese jako legionář jmenován poradcem Památníku osvobození

1935

Preissig pracuje ve svém ateliéru na Spořilově a soustředí se na soubor obrazů

1938

Preissiga zasáhly politické události a stav, do nějž se Československá republika dostala. Vydává letáky, ilegální časopis V boj a začíná jeho bitva o svobodu republiky

1940

Preissiga a jeho dceru Inku 21.září zatklo gestapo. Jeho dcera Irena (Inka) Bernášková byla odsouzena k trestu smrti a popravena 1942 jako vůbec první Češka v Berlíně.

1944

Koncentrační tábor Dachau, kde Preissig 11.června zemřel